farmen

"Music is what feelings sound like"

 

- unknown

På farmen jobbar vi med ljud.

Vi föder upp och vårdar dem tills vi är helt nöjda med vad vi fått fram.

Här finns allt från små högfrekventa diskanter till vildsinta basar.

Detta gör vi för att vi gillar ljud.

Bra ljud. Från en farm nära dig.

© 2015 soundfarm